LinkFacebookLinkInstagramEmailYouTubeLinkedIn

💓💞💕

Drazí přátelé, rodino, v životě je pár zásadních dějů. Jedním z nich je nalezení svoBODy - svého pevného bodu

Mou životní svobodou se stala Veronika Kubíková (Králová).


Rád bych se s vámi k příležitosti „Spojení dvou rodů - svatby“ podělil o naši společnou cestu 🌱 🥰🤗🙏🤝 🌳

Nejspíše víte, že oba jsme se v životě složitě hledali (sebe, i svou polovičku) a měli jsme tendenci dělat věci tak trochu „jinak“ 😜 - průměrnost nás ubíjela…

„Jedinou věcí, kterou není potřeba plánovat, je průměrnost - ta se „žije“ sama od sebe“ - Vaclav Rathouský


💝 Kudy a kam jsme se tedy vydali ❓

Hodně už o celém napovídá samotný úvodní obrázek…zde to vemu „jen z rychlíku“…

Vše vychází z kořenů, tradic, z přírody, ze sebe…vše tu již bylo a ve spoustech částech světa stále krásně funguje…u nás to tak nějak jen ve skrytu přežívalo a nyní se to již poměrně hlasitě začíná probouzet <3


💝 O co jde ❓

Nazval bych to jako „Návrat hodnot - Návrat k sobě“ - respektování RODiny, příRODy, veSMÍRU...

„Je důležité, aby se ty důležité věci staly opět těmi důležitými.“ - Petr Hovadík


💝 Co si pod tím představit ❓

JednoDUŠE - SPOLUpráce

Asi tušíte, že například ženě je přirozenější udržovat „teplo domova“, být s dětmi, vychovávat je…naopak muž je spíše „lovec“, ten co domov zajišťuje „z venku“...hodně zkráceně řečeno k jedné malé části velkého celku, je to samozřejmě mnohem individuálnější a o to právě jde -> NAJÍT SEBE uvnitř sebe (a jít si za tím, i když si většinová společnost bude klepat na čelo)...

A to nám průměrnost dnešní doby nenabízí…spíše naopak: naši pozornost zaměstnává výměnou našeho času na peníze s následným nabíráním sil na další zaměstnanecký den a tím vytváří nedostatek času na to důležité - na naši rodinu, na osobní rozvoj... (zda je to normální, snadná cesta či nutnost, to už nechám na každém...).

S Verunkou nehledáme způsoby jak se zaměstnat průměrností, ale vědomě se připravujeme - pravidelně na sobě pracujeme, rozvíjíme se. Jdeme za svými sny.

Ono je to prosté - znalosti znamenají moc (odebráním pak přichází nemoc). Ale to by bylo na samostatnou přednášku...


💝 Kde se to bude odehrávat ❓

V prostředí, které vede k vědomějšímu, zdravějšímu a hlavně přirozenějšímu životu ☀️, v prostředí (podobném) Rodové osadě.


💝 A kdy to bude ❓

Jo :), čeká nás ještě řádný kus tvořivé, radostné, ale i značně pracné cesty...o tom žádná. Cesta je to jednoduchá, ale určitě NE SNADNÁ (což bude nejspíše i důvod, proč se tomu tolik lidí „brání“) 😅.

Na druhou stranu: spolutvoříme to v živé, otevřené a schopné partě stejně smýšlejících přátel ^_^ a to energii nebere, ale dává 💪(navíc spolupracujeme s dalšími podobně naladěnými skupinami).


💝 Kde na to vezmeme čas a vůbec finance ❓

I tu jsme provedli řádný kus průzkumu a našli přesně to, co je pro potřeby člověka směřujícího k soběstačnosti nejpřínosnější - co ho každým coulem rozvíjí a vrací mu moc do svých rukou.

Tím je projekt české společnosti Green Ways, které ve svém základu vytváří vzájemně se podporující společenství - dalo by se říci, že je to podobný seberealizační prostor jakou je Rodová osada.


💝 K závěru...

Je to spíše takový úvod k naší společné cestě 😅...ono by si to zasloužilo mnohem mnohem více prostoru a moc rádi si s každým z vás o jednotlivých částech popovídáme osobně a řádně do hloubky (pokud budete otevřeni „novým“ možnostem, pohledům...vážíme si svého i vašeho času, energie).

A kdo ví? Třeba dojde k osobnímu sladění se a navázání hlubší SPOLUpráce 🤝

O tu jde nakonec nejvíce - vždyť život je přece RAdostné DOBROdružství ^_^


Ještě mě k tomu napadá připsat „Jdeme cestou PREVENCE“.

Aneb, aby naše děti mohly žít v harmonii se sebou, rodem, přírodou…🥰Aby oplývaly znalostmi (měly MOC ve svých rukou), aby měly možnost vlastní volby, tvorby, aby se mohly plně rozvíjet, aby mohly naplnit svá předurčení <3


🌱🍃🌳


VÍCE O SVATBĚ:

http://svatba.zpolnaku.cz


#svatba #svoBODa #SpojeníDvouRodů #NašeCesta #ŽítSvéSny #SPOLUpráce #jednoDUCHost #jinakost #tradice #NávratHodnot #RODina #příRODa #RodováOsada #DOBROzvyk #ZnalostiZnamenajíMOC #GreenWays #SebeRealizace #RAdost #DOBROdružství #prevence #harmonie #rozcestník #PošliToDál


Jen zdRAvý strom

nese zdRAvé ovoce"Chceš-li dát do pořádku zemi, musíš dát nejprve do pořádku provincie. 

Chceš-li dát do pořádku provincie, musíš dát nejprve do pořádku města. 

Chceš-li dát do pořádku města, musíš dát nejprve do pořádku rodiny.

Chceš-li dát do pořádku rodiny, musíš dát nejprve do pořádku svou vlastní rodinu. 

Chceš-li dát do pořádku svou vlastní rodinu, musíš dát nejprve do pořádku sám sebe."

- čínská moudrost