„Nestačí jen něco vědět, je třeba to i využít, nestačí něco chtít, je třeba to i vykonat.“

- Johann Wolfgang Goethe

wwoof.cz - je celosvětovou výměnnou sítí, kde dobrovolníkům, kteří vypomáhají v době potřeby na ekologické farmě je poskytnuto za jejich pomoc ubytování, stravování a praktické zkušenosti. Délka pobytu není nijak limitována, vždy záleží jen na dohodě mezi farmou a dobrovolníkem (WWOOFerem) a řídí se ročním obdobím a momentální potřebou práce na farmě (sena, stavění ohrad, pastva, pletí a podobně).