„Neobviňuj svět, zlepši ho. Jak? Neustálým zlepšováním sebe samého.“
- Sri Chinmoy


Jmenuji se Jiří Kubík a od pětaosmdesátého jsem dlouhé roky bloudil po Přerovsku...až jsem našel, co jsem neztratil... ^_^

(jinak řečeno, takové ty přirozené přírodní přístupy zdravě obohacující život)


Přes rok jsem si užíval "nomádství" pomocí WWOOFu (forma dobrovolnické pomoci na hektarové přírodní zahradě). Všem vřele doporučuji, získal jsem spousty krásných zážitků a hodnotných zkušeností, které nastartovaly několik posunů v mém životě :)

V současné době již pomáhám rodinám ke zdraví, osobnímu růstu i finanční svobodě.
Zdravé Příležitosti - Tvořím lepší svět, i Ty můžeš

Mým životním cílem je zdravá rodina v rodovém statku, umístěném v rodové osadě se stejně smýšlejícími lidmi


Nebráním se využívání moderních technologií (notebook, mobil, internet, čtečka knih, odšťavňovač, hromadná doprava...), ale snažím se je držet na uzdě. Jak se říká "jsou to dobří sluhové, ale zlí páni". 
Když už, tak bych rád využíval obnovitelné zdroje (solární energie, tepelná čerpadla apod.), ale raději jen kořenové čističky, suchý záchod, kompost, sklep, přírodní bazény a spousty dalších :).
Není nad takové jízdní kolo a zajet si s knížkou někam do přírody nebo si jen odskočit do vlastního jedlého lesa. Aneb Shinrin-yoku - "Lesní koupele" proti stresu

Více v profilech či osobně :)


„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“
— Jan Amos KomenskýPS: "Čo bolo, to bolo..."
Hodně jsem se změnil, i v chápání světa, a nemám rád, když mi někteří věčně předhazují "ale tys to dělal tak a tak...tys to a tamto". Uvědomuji si, že jsem v minulosti jednal jinak, než bych si dnes přál. Neříkám, zda to bylo špatně, zda toho lituji...tenkrát jsem nevěděl, co vím dnes a víceméně jsem žil konzumem, aniž bych přemýšlel nad souvislostmi. Beru to jako zkušenosti, ze kterých se učím a snažím se zapojovat i intuici, svědomí, soucit, moudrost... :)
Aneb poučme se z našich činů a domýšlejme souvislosti - hledejme hlubší smysl každé své události. Dovolme si jít s radostí a respektem dál.
Rozepsané je to zde "A když vás budou učit, že je potřeba se modlit za svoje hříchy, tak to znamená začarovaný kruh, ze kterého nikdy nevyjdete. Věřte, že kdo vás tomu učí, to je všechno tma, malé odvádění od pravdy. Budete-li myslet v naději na modlitby a požehnání, vy sami budete nevědomě hřešit. Přímá cesta k Bohu, to je pouze pravda.

Buddhisté čtou mantry, aby se očistili od zlého, katolíci čtou modlitby, aby smazali svoje hříchy, muslimové se neustále učí Korán, aby se mohli očišťovat. Ale proč bývají pořád špinavý?
My vám však říkáme: usiluj o čistotu Buddhy, staň se světlým jako prorok Mohamed, žij a přemýšlej jako žil a přemýšlel Ježíš Kristus. Jinak žít nedokážeš, jestli jsou tvoje úmysly skutečně čisté. Zejména takový život navrhuje, a přičiňuje se za něj, védský obraz života - tedy čisté úmysly."Cesta Cti             Kdo jsi, Anastasie?            Poselství Míru           Přikázání štěstí          Aramejský (původní) Otčenáš          Základy Buddhismu          Čtyři dohody


Sokrates byl velký filosof antického Řecka. Byl neobyčejně vážen a ctěn. Jednoho dne ho potkal jeho známý a povídá: "Víš, co jsem zrovna slyšel o tvém příteli?"

"Počkej chvilku," odpověděl Sokrates, "než budeš cokoli dál říkat, rád bych tě podrobil malé zkoušce. Říká se tomu trojitý vylučovací test. Možná, že právě to, co mi chceš říci o mém příteli, je dobré té trojité zkoušce vystavit.

Tedy: prvním filtrem je Pravda. Seš si absolutně jistý, že to, co mi chceš říci, je pravda?"
"To ne", přiznal muž, "jenom že jsem to zrovna slyšel a…"
"Dobrá", povídá Sokrates. "Takže ve skutečnosti nevíš, jestli je to pravda, nebo ne.

Teď pojďme k druhému filtru, tím je Laskavost. Je to, cos mi hodlal vyprávět o mém příteli, něco dobrého?"
"Ne… naopak."
"Tak", pokračoval Sokrates, "chceš mi tedy o něm říci něco špatného, ale nejsi si jist, zda je to pravda.

Můžeš klidně ještě nechat test testem, ačkoli zbývá ještě jeden filtr, poslední: Prospěšnost. Může snad být to, co mi hodláš sdělit o mém příteli, nějak prospěšné?"
"To určitě ne…"

"Aha", uzavřel Sokrates, "jestliže tedy to, co mi chceš říci, možná ani není pravda, není to nic dobrého a nemůže to nikomu prospět, proč mi to vůbec hodláš říkat?"
Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra”.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk vyhraje?”

Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.
Říkáš, že máš rád zvířata,
ale jíš je..
Říkáš, že máš rád ptáky,
ale chytáš je do klecí..
Říkáš, že máš rád stromy,
ale kácíš je..
Říkáš, že máš rád květiny,
ale trháš je..
A tak se teď bojím, že řekneš.. „mám tě rád“..
Podřízené stránky (2): Dopisník Profily