Rodová osada o.s. - Sídlo: Stračenská 1079, 411 08 Štětí, IČO: 27046702 Číslo účtu: 2557156001/2400
Petr Hradil, Telefon: 724846460, E-mail: petr.hradil@tiscali.cz, Chelčického 831, 763 02 Zlín 4
Nová civilizace o.s. ? a.z?
Jaroslav Svoboda
Petr Skořepa
Ondřej Netík
Věra Ovečková
Jiří Veselý
Tomáš Svoboda
Alena a Milan Suchánkovi
Rodová cesta
Sdružení země
uvědomělý rodič
anastasia.sk
anastasia.cz
Sklenářka


Odborní garanti a konzultanti
Architektura, přírodní stavitelství

akad. arch. Oldřich Hozman - Studio ARC, architektura a krajinná tvorba
adresa Laudova 1018, 163 00 Praha 6
tel./fax  235 311 622
e-mail  arc@arc.cz 
web www.arc.cz 

Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc – konstrukce z přírodních materiálů
adresa Poříčí 5, 639 00 Brno
tel./fax  603 951 939
e-mail  info@hlina.info  
web http://www.hlina.info


Energie

František Kurtin - oblast energií (úspory, výroba, akumulace, energetická zařízení)
adresa Troskotovice 262, 671 78 kancelář Syrovice 146, 664 67
telefon 608 417 741
e-mail  kurtin@ekodum.cz 
web http://www.ekodum.cz 
http://www.dc-pump.cz 

e-mail ecoshop@volny.cz 
web http://www.ecoshop.cz  

e-mail pump@laing.cz 
web  http://www.laing.cz   


Přírodní hospodaření

o.s. Permakultura (CS) - ⦁ praktická řešení pro trvale udržitelný život, spolupracující síť lidí zabývajících se navrhováním a realizací designu ekologicky prosperujících a život podporujících pozemků, prostor, budov, zelených škol, zahrad, farem a sídlišť, vývojem nových metod, zdravějších a čistších technologií
adresa Lipová 20, 602 00 Brno (ČR); Hajnalov mlyn 68, 962 65 Medovarce (SK) 
e-mail  pk@permakultura.cz, ⦁ kancelaria@permakultura.sk 
web http://www.permakultura.cz 


Krajinná ekologie, geodetické služby

EKOTOXA OPAVA s.r.o., Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny - životní prostředí, zemědělství, rozvoj venkova, geoinformace
adresa Horní náměstí 2, 746 01 Opava
telefon 553 696 141
e-mail emc@ekotoxa.cz 
web www.ekotoxa.cz 
Odkazy na zdroje dalších informací
Bořivoj Šarapatka, Tomáš Zídek: publikace Šetrné formy zemědělského hospodaření v krajině a agroenvironmentální programy – příručka ekologického zemědělce (MZe ČR, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha 2005)
J. Urban, B. Šarapatka a kol.: učebnice Ekologické zemědělství I. a II. díl (MŽP Praha 2003, Pro-bio 2005)
Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.: Hliněné stavby (ERA, Brno 2002)
Böheimkirchen, Rakousko: nízkoenergetický dům z přírodních materiálů S-HOUSE 
(⦁ www.s-house.at, ⦁ www.grat.at)
EkoWATT, středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie (⦁ www.ekowatt.cz)