„Zacházejte se Zemí dobře.
Země vám nebyla dána vašimi rodiči.
Země vám byla půjčena vašimi dětmi.
Nedědíme Zemi od našich předků, půjčujeme si ji od svých dětí.“
- starověké indiánské přísloví
Další (nově nalezené) najdete na YT a FB


Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním.
prikázanie Boha Svaroga