Očista rodu 

Jak se zbavit odporu k rodičům a posílit enerii a rodovou sílu.

- Vzít fotografii rodičů, postavit před sebe na stolek.
- Poklonit se před rodiči až k zemi. Představit si symbol Božské síly v nich. 
Při pokloně musí být vaše hlava níž než srdce, takže pomine pýcha a zášť.
Takto se poklonit několikrát denně po dobu 2- 3 měsíce.


Pokud tak činíte upřímně od srdce, může se stát úžasná věc. Jednou vám třeba matka zavolá a řekne „promiň, že jsem jako matka k dítěti k tobě nebyla fér.“

Dopis rodičům.
Často si nepamatujeme, co nás zasáhlo v dětství a co se nás hluboce dotklo. Ale i když si to nepamatujeme, máme takové agrese uloženy hluboko v podvědomí a velmi ovlivňují náš život.
Psaní levou rukou otevírá pravou mozkovou hemisféru a pomáhá vstoupit do podvědomí.

Píšeme tedy levou rukou dopis .

-Maminko Jindřiško, omlouvám se za všechno. Drahá matko, odpouštím ti vše. Děkuji ti za všechno.
-Tatínku Jiří, Omlouvám se za všechno. Drahý otče, odpouštím ti vše. Děkuji ti za všechno. 

Pokud to budete psát pravidelně po dva měsíce, vaše podvědomí odpor a agresi vymaže.

Ať už máte rodiče jakékoliv, není náhodou, že jste se jim narodili. Všichni děláme chyby, ale v případě rodičů vás pocit viny ve vztahu k nim může provázet mnoho let. Je třeba se vrátit do minulosti a tuto minulost přijmout. Teprve pak můžete očistit svůj rod.
Odpusťte svým rodičům minulost, to vám pomůže zvednout energii a dát sílu. Pokud máte v sobě zlobu nebo nesmiřitelnou vinu , že jste byl uražen, nebo jste někoho urazil, pak je pravděpodobné, že v současné době trpíte problémy. Lidé, kteří pro nás zastupují minulost jsou naši rodiče.

Pokud je něco, co nemůžete odpustit a cítíte se uraženi, pak jste bez energie a podpory vesmíru.
To může také ovlivnit vaše děti.
Například, pokud se ve vaší rodině opakují z generace na generaci urážky na muže, pak se zastaví příliv mužské energie, a v důsledku toho nemůžete být úspěšní v mnoha činnostech. Ženy takového rodu neměly uspořádaný svůj osobní život, objeví se nemoci , které jsou umístěné na pravé polovině těla.
Jednou mi přišla na terapii žena, která astrologicky i karmicky byla v pořádku. Ale v osobním životě se jí nedařilo. Muži ji opouštěli jeden po druhém. Ukázalo se, že když jí bylo 13 let, její otec chtěl opustit rodinu. Později se rodiče usmířili a ona na to zapomněla. Ale ona si to nesla jako trest, celý život. Uvědomila si, že takhle to nechce. Má li žena nevyřešené problémy s vlastním otcem, sotva bude mít harmonickou rodinu. Má li někdo agresi vůči svému otci, jen stěží bude úspěšný v kariéře. Kromě toho tam mohou vzniknout problémy s orgány státní správy, které jsou také spojeny s mužem.
První věc, vrátit se do minulosti a vzpomenout na křivdy k významným dospělým .
1. Myslíte, že vám dědeček odkáže peníze, ale neudělal to.
2. Nebo jiný obraz minulosti: Jsi holčička, která čeká celý den na tatínka, ale on po příchodu přísně křikne,, nechte mně na pokoji“ . Myslete na scénu tiše, opatrně a zkoumejte svou psychiku. Psychicky procházíte své tělo, aby nikde nezůstalo napětí. Říkáte si: ano, mám otce a matku a toto nemohu změnit.
3. Ve všech příbuzenských vztazích se snažte zabránit odsouzení. Babička nechce trávit čas se svými vnoučaty. Je to její volba, ale vy můžete žít svůj život bez odporu a odsouzení.

V tradici Slovanů, i ve všech starověkých civilizacích, je rodina na prvním místě, protože jedině z ní můžeš získat podporu v každé situaci. Může to vypadat, že člověk je nesmrtelná duše a fyzičtí rodiče nám dávají jen pouhé tělo. Děti, které přichází do naší rodiny mají svůj vlastní život.

Vše z těchto výroků je pravda. Ale pevně věřím, že pokud má člověk zlomený vztah k rodičům, jimž se narodil, pak rodina nemůže být harmonická, nebude úspěšný v kariéře ani dobrý zdravotní stav.
Náš život ovlivňují podvědomé programy, které jsme získali v dětství. Povaha dítěte a jeho vztah k světu byl utvořen v prvních 2 – 3 letech života. 
Energie, určují v tomto světě téměř všechno, dokonce i stromy a skály spadají do mužské nebo ženské energie. A člověk též je kombinace mužské a ženské energie. Je důležité, aby byla tato kombinace harmonická. Pokud žena nerespektuje svého manžela, říká, že ,, je celý její život zničený“ přesouvá se do mužské funkce, zaměřuje se na kariéru, začne nerovnováhu. Nejprve v mysli, pak i v těle. Muž se stává ženský, ona se o něj začne starat. On nechce převzít odpovědnost za svou ženu a děti, a uzavře v sobě mužskou energii.
Vnímejte energie u vás a vašich blízkých. Zda muž má zájem o svou ženu a své děti? Zda žena si uvědomuje své místo v rodině? Nebo má muž jen zájem o kariéru a peníze? Pokud vidíte, že člen rodiny často onemocní, pak zde také není bez problémů se svými rodiči.
Matka je ztělesněním božské ženy, otec muže. Levá část těla je spojena se ženou, pravá s mužem.
Mnoho východních lékařů věnuje v diagnostice pozornost tomu, na které půlce těla je člověk nemocen. A podle toho hledání původu nemoci.
Popřemýšlejte o zdravotních problémech mužů a žen u vás v rodině. Jsou zdravotní i rodinné problémy, které se opakují z generace na generaci? Pokud ano, je důležité prolomit začarovaný kruh, žít harmonicky a šťastně. Jak napravit chyby?
Přemýšlejte o svých rodičích. 
Buddha řekl, že i když budeme sloužit celý život rodičům, nemáme dostatek času splatit jim svůj dluh. Pokud máte pocit, že vaši rodiče jsou špatní, pamatujte, že vám k tomu dali život.
Získali jsme ty nejlepší rodiče pro práci na sobě.
V Rusku byla úcta k rodičům zlikvidována před mnoha lety. Věřilo se, že za účelem sloužit vlasti, mohu opustit svůj domov. Ale to je nedostatek respektu k rodině.
Mnozí z nás si myslí, že rodiče jsou příliš konzervativní a neberou nové poznatky. Ale přemýšlejte co zní v mnoha náboženstvích. „ cti otce svého i matku svou“ Cti je bez jakýchkoli podmínek.

Do jedné nemocnice v Kazachstánu přinesli staršího muže. Doprovázeli jej čtyři dospělí synové. Když bylo jasné, že je potřeba kupovat velmi drahé léky, vzali peníze a koupili je. Ačkoliv částka na léky se rovnala ročnímu příjmu čtyř rodin. Chtěli byste takové děti? Takže byste měli být takové dítě. Slouží téměř s radostí, aby byly šťastné. Někdo řekne: musím se postarat o svou matku a koupit ji nové auto, už dlouho jej potřebuje. Ale není to jen o peněžní podpoře. Mnohem důležitější je pocit, který je za ním. Lepší srdečně obejmout svou vlastní matku a říci jí laskavá slova, než splatit své auto.
Hlavní věc je, naučit se být přítomen teď a tady a žít to.
První věc kterou můžeme udělat je sloužit svému rodu.. Pracujte na svém duchovním růstu.
Druhá věc, pomozte vaší rodině blíž k bezpodmínečné lásce. Pokud mají špatné návyky (například závislost na alkoholu nebo tabáku), snažte se jim ukazovat výhody zdravého životního stylu, ale dělejte to jemně bez agrese.
Hlavní věc v našem vztahu k rodičům je bezpodmínečná láska. Zprostředkovat jim svou lásku, léčit své nedostatky s humorem. Být taktní. A v případě, že rodiče jsou ještě uražení, uvědomte si, že to je způsob jak manipulovat rodinu.
Pokud nemůžete žít s nimi v klidu, pak je lepe vztah na dálku, v opačném případě budete mít negativní energie. Pokud mají rodiče doma neustálé hádky a konflikty, nesnažte se ponořit hluboko do těchto hádek a problémů vy sami. Přicházejte za rodiči a vezměte je na procházku v přírodě, zkuste být co nejméně v domě a neberte tam děti. 
Pokud má máma doma špínu a nepořádek, pozvěte ji k sobě, nebo ji ukliďte.
Hlavní věc, děkujte rodičům za to dobré co je v nich.
Je důležité se odtrhnout od rodičů na úrovni srdce. Čas a prostor jsou omezení , která existují jen v našich myslích. Tam jsou jemné odkazy mnohem důležitější. 
Nezáleží na tom, zda jsou rodiče mrtví nebo živí. Můžete zůstat Můžete navázat i kontakt s mrtvými rodiči. … Požádat rodiče o požehnání.
Často jsem si všiml, krásný pár, lidé milují jeden druhého. Ale pokud jim někdo z rodičů nepřeje a nežehná, pak je budoucnost pro tento pár velmi problematická. Snažte se získat co nejvíce požehnání od partnerovy matky i otce. Dokonce můžete požádat rodiče aby nahlas vyslovili „ já vám žehnám, abyste byli šťastni.“
Snažte se vytvořit dobrý vztah a respekt k rodičům manžela. Matky manžela pro ženu, aby se stala druhá matka , je nutné to přijmout a pochopit. Pokud to nejde, pak budete muset něco změnit v sobě, zejména pokud žijete s tchýní . Je důležité, aby rodina měla harmonické energie. Protože to má vliv na zdraví dětí a celou rodinu, vaše úsilí stojí za ten úspěch. 
Pokud harmonie s tchýní nebudete schopni dosáhnout, pak manžel musí najít samostatné bydlení pro rodinu.
Konec konců, vzal zodpovědnost za svou ženu. Co když matka vašeho manžela odmítá navázat kontakt? Pokuste se v sobě zbavit pocitu viny. Nesuďte ji ani sebe., řekněte si: „ Babička mne nemá ráda , ale nějak jsem si takovou situaci přitáhla. Naučte se získat lásku a úctu. Pokud chcete, aby vám tchýně požehnala, dejte jí dary, pomozte jí a požádajte ji aby pomohla. Zeptejte se co můžete udělat pro ni a pro jejího syna. Když má žena velkou touhu, aby byla tchýní požehnána, může tchýni věnovat rok svého života, aby získala její požehnání.
Hlavní věc aby zachovala harmonii v sobě. Jsme li v harmonii, pak můžeme najít cestu k ostatním. Pokud se pokusíte a nefunguje to, tak se neobviňujte. Udělali jste vše, co jste mohli. Možná dostanete později.
Analyzujte svou rodinnou historii. Analyzujte problémy, které vznikají ve vaší rodině.
A přijměte je, jako součást minulosti, bez odporu agrese a lítosti. 
Pak můžete změnit osud svého rodu. 
(Volně přeloženo z ruštiny. Článek na stránce Duchovní komunikace)